ky nang

Thuế cho lãnh đạo

Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ nắm bắt được:

  • Kiến thức khái quát về vai trò của thuế trong nền kinh tế, tác động của thuế đối với hoạt động kinh doanh và đầu tư
Xem thêm...  

Thuế khác

Mục tiêu khóa học:
Phát triển kỹ năng và nhận thức liên quan tới các sắc thuế; giúp học viên hiểu về những qui định liên quan và áp dụng vào công việc thực tế hàng ngày.
Xem thêm...  

Thuế giá trị gia tăng

Mục tiêu khóa học:
Phát triển kỹ năng và nhận thức liên quan tới Thuế giá trị gia tăng; giúp học viên hiểu về những qui định liên quan và áp dụng vào công việc thực tế hàng ngày.

Xem thêm...  

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

Mục tiêu khóa học:

  • Hiểu được các khái niệm cà sự khác biệt giữa quản lý & lãnh đạo
  • Xác định tố chất cần có của người lãnh đạo, những tố chất vốn có và những tố chất có thể rèn luyện để có mục tiêu phấn đấu
  • Tìm hiểu về những kiến thức và kỹ năng cần có của một người lãnh đạo và cách thức hình thành các kỹ năng
Xem thêm...  

Kỹ năng giao tiếp cho nhà quản lý

Mục tiêu khóa học:

Nhận thức tầm quan trọng của giao tiếp trong công việc và trong kinh doanh, vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ năng giao tiếp vào thực tế
Hiểu rõ mình và người đối diện để có phản ứng phù hợp, tạo sự tương đồng và thiện cảm

Xem thêm...  

Nguồn tài trợ của Doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Khoá học được thiết kế cho đối tượng học viên có kinh nghiệm về quản lý tài chính, là Kế toán trưởng hoặc Phụ trách tài chính của các Doanh nghiệp, mục tiêu của khoá học là trang bị cho học viên những hiểu biết sâu sát về vấn đề nguồn tài trợ của Doanh nghiệp.

Xem thêm...  

Lập và thẩm định dự án đầu tư

Mục tiêu khóa học:

Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học thẩm định đầu tư, một tài liệu hướng dẫn thực tế, bồi dưỡng hoặc để tăng cường sự hiểu biết hiện tại của bạn, chúng tôi thiết kế khóa học Kỹ thuật lập và thẩm định dự án đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu đó của bạn.

Xem thêm...  

Quản lý vốn lưu động

Mục tiêu khóa học:

Khoá học được thiết kế cho đối tượng học viên có kinh nghiệm về quản lý tài chính, là Kế toán trưởng hoặc Phụ trách tài chính của các Doanh nghiệp, mục tiêu của khoá học là trang bị cho học viên những kỹ năng nâng cao trong lĩnh vực quản lý vốn lưu động. Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:

Xem thêm...  

Giám đốc Tài chính

Mục tiêu khóa học:
Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý, cách thức tư duy cần có ở một người giám đốc tài chính chuyên nghiệp

Xem thêm...  

Phân tích tài chính Doanh nghiệp và Dự án

Mục tiêu khóa học:

Khóa học được thiết kế nhằm đem lại cho học viên hiểu biết cơ bản và kỹ năng giải quyết các vấn đề thường gặp trong việc ra quyết định tài chính và đầu tư của doanh nghiệp và dự án liên quan tới lập kế hoạch tài chính, đánh giá tài chính, quản lý rủi ro, tài trợ dự án và phân tích đầu tư.

Xem thêm...  
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»