quản lý

Lập và quản lý ngân sách (Dự toán)

altMục tiêu khóa học

Khoá học sẽ giúp học viên hiểu được vai trò của dự toán trong vai trò làm công cụ hữu hiệu cho chiến lược và giao tiếp. Bên cạnh vai trò cần thiết trong việc tạo ra và đạt được chiến lược kinh doanh tốt, khóa học sẽ đưa tới học viên cách mà dự toán có thể nâng cao hiệu quả hoạt động.

Xem thêm...  

F5 - Đánh giá hiệu quả kinh doanh

Môn học này nhằm trang bị kiến thức về ứng dụng kỹ thuật kế toán quản trị để xử lý các thông tin định tính và định lượng để lập kế hoạch, ra quyết định, đánh giá và kiểm soát hiệu quả hoạt động.

Xem thêm...  

Tài chính cho nhà quản lý

Với mục tiêu cung cấp cho đội ngũ quản lý những kiến thức thực tiễn cần thiết về tài chính – kế toán – thuế, từ đó có thể chủ động tham gia hiệu quả hơn vào các lĩnh vực của tài chính – kế toán, cũng như đưa ra các quyết định hiệu quả hơn, Vietsourcing thiết kế khóa học ‘Tài chính dành cho lãnh đạo’ với những nội dung chính như sau.

Xem thêm...  

Lập và quản lý dự toán (ngân sách)

Mục tiêu khóa học:

Học viên sẽ hiểu được vai trò của ngân sách trong vai trò làm công cụ hữu hiệu cho chiến lược kinh doanh và trao đổi thông tin. Bên cạnh vai trò cần thiết trong việc tạo ra và đạt được chiến lược kinh doanh tốt, khóa học sẽ đưa tới học viên cách mà ngân sách có thể nâng cao hiệu quả hoạt động. Cụ thể, khóa học đưa tới các công cụ lập ngân sách thực tiễn :

Xem thêm...  

Quản lý và Kiểm soát chi phí

Các công ty đều có một nhiệm vụ tối quan trọng là phải 'phòng thủ' trước các cơn 'thủy triều' mạnh mẽ chi phí. Quản lý và kiểm soát chi phí không có nghĩa là cắt giảm tối đa chi phí, mà là quản lý và kiểm soát để chi đúng, chi đủ.

Xem thêm...  

Giám đốc Tài chính

Mục tiêu khóa học:

Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý, cách thức tư duy cần có ở một người giám đốc tài chính chuyên nghiệp

Xem thêm...  

Tài chính dành cho lãnh đạo

Khóa học sẽ cung cấp những nội dung súc tích nhất, thực tiễn nhất và cần thiết nhất về Tài chính - Kế toán - Thuế. Từ đó người học chủ động tham gia hiệu quả hơn vào các lĩnh vực của Tài chính - Kế toán.

Xem thêm...  

Quản lý vốn lưu động

Mục tiêu khóa học:

Khoá học được thiết kế cho đối tượng học viên có kinh nghiệm về quản lý tài chính, là Kế toán trưởng hoặc Phụ trách tài chính của các Doanh nghiệp, mục tiêu của khoá học là trang bị cho học viên những kỹ năng nâng cao trong lĩnh vực quản lý vốn lưu động. Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:

Xem thêm...  

Cách thức quản lý và kiểm soát chi phí.

Tối ưu hóa các chức năng trong ngân sách

Quản lý tiền mặt

Quản lý tiền mặt là việc sử dụng tốt nhất lượng tiền sẵn có. Có thể phải xem xét đến các chi phí cơ hội và những cân nhắc khi lựa chọn. Ví dụ, số dư tiền mặt thặng dư có thể được đầu tư vào các chứng khoán dễ bán trong ngắn hạn, hoặc số dư tiền mặt có thể được giữ lại để tận dụng khoản chiết khấu tiền mặt cho việc thanh toán sớm cho nhà cung cấp. Doanh nghiệp cũng có thể có cơ hội để mở rộng hay tăng trưởng và những việc này đòi hỏi lượng tiền mặt lớn. Những cân nhắc và tính toán này sẽ khác nhau với các doanh nghiệp khác nhau.

Xem thêm...  

Hoạch định cá nhân và quản lý thời gian

altMục tiêu khóa học:

Xác định được mục tiêu trong công việc gắn liền với những giá trị của tổ chức và của cá nhân
Xác định được những công việc phải thực hiện để thực hiện mục tiêu
Xác định được thứ tự ưu tiên các công việc phải thực hiện
Sử dụng được các công cụ để lập kế hoạch cá nhân

Xem thêm...  
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»