tai chinh

Chứng chỉ trung cấp về kế toán tài chính và quản trị (Intermediate Certificate in Financial and Management Accounting)

Chứng chỉ này là một phần của chương trình FIA. Chứng chỉ này phù hợp cho bất kỳ ai muốn theo học một chứng chỉ sơ cấp về kế toán và tài chính. Chứng chỉ dành cho những người tốt nghiệp đại học hoặc đã làm việc ở các vị trí liên quan đến kế toán.

Tôi có cần loại chứng chỉ nào để bắt đầu chương trình học không?

Bạn không cần bất kỳ loại chứng chỉ nào để bắt đầu theo học chứng chỉ này. Tuy nhiên bạn có thể muốn hoàn thành chứng chỉ sơ cấp về kế toán tài chính và quản trị trước khi học chứng chỉ trung cấp. Trình độ chứng chỉ này phần lớn tương đương với trình độ A

Xem thêm...  

Chứng chỉ về kế toán và kinh doanh (Diploma in Accounting and Business)

Chứng chỉ này phù hợp cho bất kỳ ai muốn theo học một chứng chỉ sơ cấp về kế toán và tài chính bao gồm những người tốt nghiệp đại học hoặc đã làm việc ở các vị trí liên quan đến kế toán. Chứng chỉ này phần lớn tương đương với năm đầu của chương trình HND.

Tôi có cần loại chứng chỉ nào để bắt đầu chương trình học không?

Bạn không cần bất kỳ loại chứng chỉ nào bạn có thể hoàn thành chứng chỉ Diploma nhưng bạn sẽ cần phải đăng ký trên FIA. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hoàn thành Chứng chỉ sơ cấp về kế toán tài chính và quản trị của ACCA và/hoặc trước khi học Chứng chỉ trung cấp. Trình độ chứng chỉ này phần lớn tương đương với trình độ A

Xem thêm...  

MA2 Quản trị giá thành và tài chính

Đăng ký

Nội dung môn học

A. Thông tin quản trị

 • Các yêu cầu về thông tin quản trị
 • Hệ thống kế toán chi phí
 • Phân loại chi phí

B. Kế toán chi phí

 • Kế toán chi phí nguyên vật liệu
 • Kế toán chi phí nhân công
 • Kế toán chi phí khác

C. Phương pháp tính giá thành

 • Phương pháp tình giá thành toàn bộ
 • Phương pháp tính giá thành dựa trên chi phí biến đổi
 • Tính giá thành theo công việc và lô sản phẩm
 • Tính giá thành công đoạn
 • Tính giá thành các dịch vụ

D. Ra quyết định

 • Phân tích Chi phí-sản lượng-lợi nhuận
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định ngắn hạn
 • Nguyên tắc chiết khấu dòng tiền

E. Quản lý tiền tệ trong doanh nghiệp

 • Bản chất của tiền và dòng tiền
 • Quản lý tiền
 • Dự toán ngân sách dòng tiền
 • Đầu tư và tài trợ vốn đầu tư

F. Bảng tính Excel

 • Tổng quan về bảng tính Excel
 • Sử dụng ứng dụng Excel
 • Trình bảy thông tin trên bảng tính Excel

Đăng ký

 

Tại sao nên chọn học tại đơn vị đào tạo chính thức của ACCA

Để trở thành hội viên ACCA, học viên phải vượt qua được các kỳ thi đầy chông gai. Tuy nhiên, ACCA chỉ thiết lập các tiêu chuẩn cho hội viên và tổ chức các kỳ thi. Việc ra đề thi, thiết kế tài liệu và đào tạo được thực hiện độc lập với ACCA. Do đó, người học cần các yếu tố sau để có thể hoàn thành mỗi môn học:

 • Nắm bắt nội dung chính của môn học
 • Hiểu được phong cách ra đề thi và ý tưởng của người ra đề
 • Nắm bắt được các kỹ năng thi hiệu quả
Xem thêm...  

Phân tích Báo cáo Tài chính

Mục tiêu khóa học:

Khóa học sẽ giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của Báo cáo Tài chính, cơ sở lập Báo cáo Tài chính và những lưu ý người đọc cần quan tâm. Với mỗi báo cáo riêng biệt, học viên sẽ được tiếp cận với những vấn đề cơ bản ‘ẩn’ sau báo cáo đó, từ đó sẽ hình thành nên kỹ năng và ‘nhạy cảm’ khi nhìn vào con số tài chính trên các báo cáo.

Xem thêm...  

FFA/F3 Kế toán tài chính

Đăng ký

Nội dung môn học

A Phạm vi và mục đích báo cáo tài chính

 • Phạm vi và mục đích của báo cáo tài chính khi báo cáo cho bên ngoài doanh nghiệp
 • Nhu cầu của người sử dụng và các cổ đông
 • Các hạng mục chính của báo cáo tài chính
 • Khung điều chỉnh (luật pháp và nguyên tắc, lí do và giới hạn, tính liên quan của các chuẩn mực kế toán)
 • Trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà quản lý với quản trị doanh nghiệp

B. Đặc điểm, yêu cầu chất lượng của thông tin tài chính

 • Đặc điểm chất lượng của thông tin tài chính

C. Cách sử dụng bút toán kép và hệ thống kế toán

 • Nguyên tắc cơ bản lưu giữ bút toán kép bao gồm việc nắm giữ ghi chép kế toán và nguồn thông tin kế toán
 • Tài khoản sổ cái, sổ cái và nhật kí

D. Ghi chép, hạch toán các giao dịch và các sự kiện phát sinh

 • Bán hàng và mua hàng
 • Tiền mặt
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản dài hạn hữu hình
 • Khấu hao tài sản dài hạn hữu hình
 • Tài sản dài hạn vô hình và khấu hao
 • Các khoản phải trả và thanh toán trước
 • Tài khoản phải thu và tài khoản phải trả
 • Các khoản phải trả và nợ tiềm tàng

E. Chuẩn bị bảng cân đối thử

 • Bảng cân đối thử
 • Sửa lỗi sai
 • Tài khoản kiểm soát và cân đối tài khoản kiểm soát
 • Đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng
 • Tài khoản chênh lệch tạm thời

F Chuẩn bị báo cáo tài chính cơ bản

 • Báo cáo tình hình tài chính/Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo thu nhập và báo cáo thu nhập toàn diện
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Các sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (ngoại trừ các công ty hợp danh)
 • Ghi chép chưa hoàn thành

G Chuẩn bị báo cáo tài chính hợp nhất đơn giản

 • Công ty con
 • Công ty liên kết

H Đọc hiểu báo cáo tài chính

 • Tầm quan trọng và mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính
 • Các chỉ số
 • Phân tích báo cáo tài chính

Đăng ký

 

Tài chính cho nhà quản lý

Với mục tiêu cung cấp cho đội ngũ quản lý những kiến thức thực tiễn cần thiết về tài chính – kế toán – thuế, từ đó có thể chủ động tham gia hiệu quả hơn vào các lĩnh vực của tài chính – kế toán, cũng như đưa ra các quyết định hiệu quả hơn, Vietsourcing thiết kế khóa học ‘Tài chính dành cho lãnh đạo’ với những nội dung chính như sau.

Xem thêm...  

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

 • Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp có thể được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể, nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Để “sức khỏe” của doanh nghiệp được đảm bảo, “hệ thống” ấy cần phải lưu thông trơn tru, hiệu quả. Quản trị tài chính doanh nghiệp chính là công việc đảm bảo sự “lưu thông” ấy thông qua việc áp dụng các nguyên tắc tài chính để đưa ra các quyết định và quản lý nguồn lực một cách hiệu quả. Tại Vietsourcing, khóa học “Quản trị tài chính doanh nghiệp” sẽ giúp học viên nắm bắt và hiểu các lý thuyết cơ bản về tài chính, cũng như các vấn đề cốt lõi trong quản trị tài chính doanh nghiệp, giúp vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Xem thêm...  

F7 - Báo cáo tài chính cấp độ cơ bản

Môn học này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng các tiêu chuẩn kế toán và cơ sở lý luận để lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp và tập đoàn và cách đọc hiểu báo cáo tài chính.

Xem thêm...  

FFM Cơ bản về Quản trị tài chính

Đăng ký

Nội dung môn học

A. Quản lý vốn lưu động

 • Vòng quay quản lý vốn lưu động
 • Kiểm soát hàng tồn kho
 • Kiểm soát các khoản phải trả và phải thu

B. Dự toán tiền mặt

 • Bản chất và các nguồn tiền mặt
 • Dự toán và dự đoán tiền mặt

C. Quản lý số dư tiền mặt

 • Dư quĩ
 • Tổng quan về thị trường tài chính
 • Quản lý số dư tiền mặt thâm hụt
 • Quản lý số dư tiền mặt thặng dư

D. Quyết định huy động vốn

 • Tiền trong nền kinh tế
 • Huy động vốn trung kỳ
 • Huy động vốn dài kỳ
 • Huy động vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

E. Quyết định đầu tư

 • Các khái niệm huy động vốn
 • Dự toán vốn
 • Thẩm định đầu tư vốn

F. Quản lý công nợ

 • Vấn đề pháp lý
 • Cấp tín dụng
 • Kiểm soát công nợ phải thu
 • Thu hồi công nợ

Đăng ký

 
«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»