Trang chủ Thư cảm ơn Lời cảm ơn từ chị Trần Thị Thùy Dương - học viên lớp Kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn COSO

Lời cảm ơn từ chị Trần Thị Thùy Dương - học viên lớp Kiểm soát nội bộ theo tiêu chuẩn COSO

Tuy khóa học COSO chỉ kéo dài một vài buổi học nhưng Cô Diễm Châu rất hiểu ý các học viên trong lớp, các bài giảng và slide của Cô đưa ra đều rất hấp dẫn và lôi cuốn.

Nhờ các buổi học như vậy mà mình đã hiểu hơn về chuyên môn và vận dụng về sau được hiệu quả hơn.

alt

CHIA SẺ BÀI VIẾT