Trang chủ Thư cảm ơn Anh Nguyễn Xuân Trường, Kế Toán Tổng hợp tại công ty Việt Vân Q9

Anh Nguyễn Xuân Trường, Kế Toán Tổng hợp tại công ty Việt Vân Q9

Thầy dạy nhiệt tình, nói các nội dung tổng thể cho nhiều đối tượng để dễ nắm bắt bài. Cảm nhận sau khi tham gia lớp: lợi ích mang lại tốt, nhưng lịch học khá dài

Về phần hổ trợ của Trung Tâm thì dịch vụ, nhân viên tốt và anh  hài lòng.

sdf

CHIA SẺ BÀI VIẾT