Trang chủ Thư cảm ơn Chị Hồ Thị Khánh Nguyệt, công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam

Chị Hồ Thị Khánh Nguyệt, công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam

Chị rất thích cách giảng dạy của cô Hồng Hoa, dễ hiểu và tiếp cận đến suy nghĩ của học viên. Cô đi từ phần nhỏ nhất giúp học viên dễ hiểu hơn.

ert

CHIA SẺ BÀI VIẾT