Trang chủ Thư cảm ơn Chị Huỳnh Thanh Nguyên, sinh viên vừa tốt nghiệp

Chị Huỳnh Thanh Nguyên, sinh viên vừa tốt nghiệp

Cô giảng rất nhiệt tình, lại có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên giúp mình cảm thấy thú vị trong tất cả các buổi học.

tyu

CHIA SẺ BÀI VIẾT