Trang chủ Tiếng Anh Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng Thuật ngữ Kế toán, Kiểm toán Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Cuốn giáo trình F1 - Kế toán trong kinh doanh bao gồm lý thyết về các tổ chức doanh nghiệp. Học viên cần phải làm quen với các mô hình tổ chức doanh nghiệp khác nhau. Bài viết cung cấp một số cái nhìn tổng quan về một số khái niệm về tổ chức doanh nghiệp. Dưới đây là các từ có trong bài giúp học viên hiểu nhanh hơn về bài viết "Tổ chức doanh nghiệp" đăng trong Tập san sinh viên của ACCA:

‘boundaryless’ organisations

Các tổ chức 'không biên giới'

accommodates

chứa đựng, cung cấp, thích hợp, hòa giải, lắp

accountabilities

trách nhiệm giải trình

across

ngang qua

across international frontiers

qua biên giới quốc tế

adopting

áp dụng

ambitious

tham vọng

argue

tranh luận

catastrophic effect

hiệu quả thảm khốc

centralisation

Tập trung hóa

chaotic

hỗn loạn

competences

năng lực, thẩm quyền

component or assembly

thành phần hoặc lắp ráp

contemporary

đồng thời

contemporary version

phiên bản hiện đại

contractual relationships

quan hệ hợp đồng

crucial in

rất quan trọng trong

decentralisation

Phân cấp

dedicated unit

đơn vị chuyên dụng

departmental

phòng ban

departmentalisation

Phòng ban hóa

depict

miêu tả

detergents

chất tẩy rửa

dispersed

phân tán

diverse

khác nhau

divisionalisation

Khu vực hóa

downstream

hạ lưu

electronic data interchange (EDI)

trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)

empower subordinates

trao quyền cho cấp dưới

entrepreneurial structure

cơ cấu kinh doanh

evolved in

phát triển trong

exploit

khai thác

extranet and intranet

extranet và mạng nội bộ

facilitates

tạo điều kiện

fluid

hay thay đổi (chất lỏng, chất dễ cháy)

foothold

chỗ đứng

geographical region

khu vực địa lý

helpdesks

IT trợ giúp văn phòng

Hollow organisation

tổ chức Hollow

idiosyncratic

tính riêng biệt

integrated

tích hợp

inward looking

hướng nội

isolated

bị cô lập

majority

đa số, phần đông, phần nhiều

malware

phần mềm độc hại

management hierarchy

phân cấp quản lý

market segments

phân khúc thị trường

marketplace

thị trường

matrix structure

cấu trúc ma trận

mighty armies

quân đội hùng mạnh

minimal

tối thiểu

Modular organisation

Các tổ chức theo Module công việc

mortgage

thế chấp

multitask

đa tác vụ, đa nhiệm

non-core operations

hoạt động không cốt lõi

outsource

thuê ngoài

over-estimated

đánh giá quá mức

overheads

chi phí quản lý

Phoenician merchants

thương gia xứ Phê ni xi

pin factory

nhà máy pin

reliance

sự tín nhiệm

reluctant

không ưa, miễn cưỡng, chưa sẵn sàng

retained

giữ lại

rigid job

công việc cứng nhắc

scalar chain

chuỗi vô hướng

security breaches

vi phạm an ninh

shared services organisations

Các tổ chức chia sẻ dịch vụ

silos

hầm dưới đất để chứa đồ

some degree of organisation

một số mức độ tổ chức

sought

tìm kiếm

span of control

khoảng thời gian kiểm soát

statutory

theo luật định

synergy

sức mạnh tổng hợp

systematic

mang tính hệ thống

tall and flat organisations

Các tổ chức cao và bằng phẳng

upstream

thượng nguồn

Các bạn có thể tham khảo bài viết tại đây:

http://www.accaglobal.com/sg/en/student/acca-qual-student-journey/qual-resource/acca-qualification/f1/technical-articles/organisations.html

Tham khảo lịch học các môn ACCA tại Vietsourcing:

http://vietsourcing.edu.vn/acca.html

Vietsourcing Training Centre

CHIA SẺ BÀI VIẾT