Trang chủ Tiếng Anh Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành

Thuật ngữ tiếng Anh chung

Từ vựng về đồ dùng trong văn phòng

99 câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Các bạn tham khảo các câu giao tiếp tiếng Anh hàng ngày nhé

Thuật ngữ tiếng Anh trong văn phòng

Học từ tiếng Anh qua thơ lục bát - tiếp theo

Sky trời, Earth đất, Cloud mây
Rain mưa, Wind gió, Day ngày, Night đêm
High cao, Hard cứng... Soft mềm
Reduce giảm bớt, Add thêm, Hi Chào

Các bài viết khác...