Trang chủ Truyền thông Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành

99 câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Các bạn tham khảo các câu giao tiếp tiếng Anh hàng ngày nhé

Học từ tiếng Anh qua thơ lục bát - tiếp theo

Sky trời, Earth đất, Cloud mây
Rain mưa, Wind gió, Day ngày, Night đêm
High cao, Hard cứng... Soft mềm
Reduce giảm bớt, Add thêm, Hi Chào

Học từ tiếng Anh qua thơ lục bát

CAPITAL là thủ đô
CITY thành phố, LOCAL địa phương
COUNTRY có nghĩa quê hương
FIELD là đồng ruộng còn vườn GARDEN
Chốc lát là chữ MOMENT
FISH là con cá, CHICKEN gà tơ
NAIVE có nghĩa ngây thơ

5 Quy tắc nói tiếng Anh bạn cần biết

altStudying grammar will only slow you down and confuse you. You will think about the rules when creating sentences instead of naturally saying a sentence like a native. Remember that only a small fraction of English speakers know more than 20% of all the grammar rules. Many students know more grammar than native speakers. I can confidently say this with experience. I am a native English speaker, majored in English Literature, and have been teaching English for more than 10 years. However, many of my students know more details about English grammar than I do. I can easily look up the definition and apply it, but I don't know it off the top of my head.

Quy tắc đánh dấu trọng âm

altTính từ ghép thu­ờng có trọng âm chính nhấn vào từ thứ 1, nh­ng nếu tính từ ghép mà từ đầu tiên là tính từ hay trạng từ (Adjective or adverb) hoặc kết thúc bằng đuôi - ED thì trọng âm chính lại nhấn ở từ thứ 2 . Tương tự động từ ghép và trạng từ ghép có trọng âm chính nhấn vào từ thứ 2  :

Thuật ngữ chuyên ngành du lịch

altTrong công việc kinh doanh lữ hành, bạn sẽ gặp một số các từ viết tắt và các thuật ngữ chuyên môn mà không được giảng tại nhà trường. Việc này sẽ gây khó khăn khi các bạn lần đầu tiếp xúc với các sản phẩm du lịch và khi tiếp xúc với du khách cũng như trong điều hành tour.